Recent Posts

About Ukrainahjälp i Väst

Ideell hjälp till vårt Ukrainska Brödrafolk!

Ukrainahjälp i Väst är ett samverkansprojekt

mellan Trygg i Beredskap och ett antal företag och privatpersoner i Västsverige.

På detta vis så har vi en ideell förening i ryggen samtidigt som fokus ligger på att samla engagerade människor genom Facebookgruppen. Här stöttar vi varandra genom råd, tips, planering och genomförande. Vi lägger politiska hemvister och rivalitet åt sidan och jobbar mot ett gemensamt mål.

Privat swishnummer förekommer i vissa lägen med någon av Adminstratörernas namn som mottagare, detta av rent hanteringmässiga skäl.

Peter & Alen

23’e Specialistbataljonen

Vilka är 23’e specialistbataljonen?